Inauguracja działalności Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej

W dniu 17 czerwca, w Krakowie, nastąpiła uroczysta inauguracja działalności Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej, z udziałem Marszałka Województwa Małopolskiego i Przewodniczącego Rady Fundacji Janusza Sepioła i Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego oraz władz Województwa Małopolskiego, Wojewody Małopolskiego, władz Miasta Krakowa, Rady Fundacji i członków Kapituły Ekspertów Fundacji, przedstawicieli Instytutu im. Adama Mickiewicza, koordynującego obecnie program „Znaki Czasu”.

Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej została ustanowiona z inicjatywy Marszałka Janusza Sepioła. Celem fundacji jest gromadzenie autonomicznego zbioru sztuki współczesnej będącego zalążkiem przyszłej kolekcji muzeum – kolekcji sztuki XXI wieku.

Fundacja pozyskuje dzieła drogą zakupów w o oparciu o własne środki i dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Kultury „Znaki Czasu”, a także dzięki darom artystów. Wyboru dzieł do kolekcji dokonuje Kapituła Ekspertów.

Podczas inauguracyjnego spotkania zastanie zaprezentowany obraz Leona Tarasewicza – dar Ministra Kultury inaugurujący kolekcję fundacji. Zaprezentowane zostaną również niektóre dzieła zakupione do kolekcji i otrzymane w darach od artystów. Wideoprezentacja innych zakupionych i wybranych do zakupu dzieł unaoczni zarys powstającej kolekcji.

Po uroczystym przekazaniu daru przez Ministra Kultury Przewodniczącemu Rady Fundacji, odbędzie się (ok. 12.50) konferencja prasowa z udziałem Ministra Kultury, przedstawicieli Fundacji i Instytutu im. Adama Mickiewicza, a następnie spotkanie z przedstawicielami środowisk twórców, instytucji kultury i mediów.

Wystawa stała Kolekcji

Małopolskiej Fundacji

Muzeum Sztuki Współczesnej

Dworzec PKP, Pl. Dworcowy 4

33-100 Tarnów

Wystawa czynna:

Wtorek-piątek 10:00-17:00

Niedziela 11:00-18:00

Wstęp wolny

Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej
Find us on Facebook