Sergij Czajka przeszedł głęboką transformację świadomości malarskiej. Żarliwe pragnienie odnalezienia własnej tożsamości, zarówno artystycznej jak i światopoglądowej kazało mu zakwestionować i przewartościować to, czego dotąd doświadczał w życiu i w sztuce. 

Współczesna sztuka polska jest nie tylko polem artystycznych poszukiwań, redefinicji pojęcia sztuki, czy debaty na temat jej roli w życiu publicznym. W ostatnich latach sztuki wizualne stały się jednym z najistotniejszych obszarów definiowania współczesnej kultury polskiej, przejmując tym samym funkcję pełnioną do tej pory przez literaturę czy film.

W dniu 17 czerwca, w Krakowie, nastąpiła uroczysta inauguracja działalności Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej, z udziałem Marszałka Województwa Małopolskiego i Przewodniczącego Rady Fundacji Janusza Sepioła i Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego oraz władz Województwa Małopolskiego, Wojewody Małopolskiego, władz Miasta Krakowa, Rady Fundacji i członków Kapituły Ekspertów Fundacji, przedstawicieli Instytutu im. Adama Mickiewicza, koordynującego obecnie program „Znaki Czasu”.

Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej to przedsięwzięcie wymagające cierpliwości i wytrwałości. Nieodłącznym elementem tworzenia takiej kolekcji jest odwaga w podejmowaniu decyzji zakupu dzieł, które być może nie zawsze przetrzymają próbę czasu. – tak zainaugurował pierwszą wystawę małopolskiego Muzeum Sztuki Współczesnej marszałek Janusz Sepioł, zarazem przewodniczący Rady Fundacji muzeum.

Wystawa stała Kolekcji

Małopolskiej Fundacji

Muzeum Sztuki Współczesnej

Dworzec PKP, Pl. Dworcowy 4

33-100 Tarnów

Wystawa czynna:

Wtorek-piątek 10:00-17:00

Niedziela 11:00-18:00

Wstęp wolny

Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej
Find us on Facebook