Dzięwiąta wystawa

BWA Galeria Miejska - Plac Dworcowy w Tarnowie. Wystawa czynna od 27 lipca do 2 września 2012

 

Małopolska Kolekcja Sztuki Współczesnej zaczęła być tworzona w 2005 roku w ramach Narodowego Programu „Znaki czasu”, który został powołany przez ówczesnego Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego. Zakładanym celem tego programu było odrabianie wieloletnich zaniedbań w gromadzeniu sztuki nowoczesnej i współczesnej, przez budowanie nowych kolekcji regionalnych.

 

Profil małopolskiej kolekcji, od samego początku ukierunkowany był na sztukę najnowszą, polską w kontekstach sztuki krajów Europy Środkowowschodniej. Obecnie kolekcja liczy ponad 400 obiektów wystawowych, blisko 50 autorów polskich i zagranicznych z krajów dawnego bloku wschodniego (Ukrainy, Węgier, Słowacji, Czech, Chorwacji i Łotwy) i nie jest już możliwe pokazanie jej w całości.

Wybór na tarnowską wystawę skupia się na pracach rysunkowych  i wokół rysunku oraz na  obiektach przestrzennych, ale pozwala na  unaocznienie zasadniczych rysów budowanej konsekwentnie od paru lat kolekcji. Uwidacznia wątki artystyczne w rozumieniu ideowym przez rozpoznawalne odniesienia do pamięci historycznej, pamięci miejsc, pamięci estetyki minionej epoki. Atrakcyjność zbioru polega też na przenikających się wzajem zagadnieniach formalnych przez przyswajanie dla widza języka sztuki najnowszej. Wśród obiektów nie ma tradycyjnie pojmowanych rzeźb, prace rysunkowe również nie są pojmowane ortodoksyjnie.

Czysto wizualny aspekt poszczególnych dzieł wchodzi w dialog z tradycją nowoczesności, z historią sztuki, by wskazać pośród  prezentowanych prac dzieła Moniki Sosnowskiej, Davida Maljkovica, Moniki Szwed, Piotra Lutyńskiego. Estetyczne gry Jakuba Ziółkowskiego, konceptualne zapisy spełnionych i niespełnionych projektów Zbigniewa Libery. Prywatne notacje Denisy Lehockiej i Marty Ignerskiej. Pamięć konkretnego miejsca – Galerii Foksal w pracy Mirosława Bałki, pamięć zmistyfikowana mistrza imitacji Roberta Kuśmirowskiego, pamięć „którą pamiętają litery” Zbigniewa Sałaja, natłok pamięci i informacji w „Grze” Katarzyny Józefowicz. Pamięć „ostatecznego rozwiązania kwestii formy” w serii Grzegorza Sztwiertni. Dociekania rysunkowe – jak różne -  Marka Chlandy, Roydena Rabinowitcha i Marka Szczęsnego. Wideorysunki  Piotr Bujaka.

 

W szczególny sposób adresowane miejscu są, wyjątkowe w takim zestawieniu prace malarskie: obraz Wilhelma Sasnala, tarnowianina z pochodzenia, - „Tory”odnoszący się do pamięci czasów Zagłady i Roberta Maciejuka - „Sygnały kolejowe”, bodaj nigdy tak doskonale przez kontekst miejsca dotąd niepokazywane.

Kiedy zaczynała się tworzyć kolekcja, jednym z miejsc rozważanych na jej siedzibę był budynek historycznego dworca kolejowego w Krakowie. Kolekcja wędruje. Przemierza z wystawami kolejne miejsca i miasta (Kraków, Olkusz, Nowy Sącz, Katowice, Stalowa Wola). Kolejna, dziewiąta już wystawa gościnnie prezentowana jest w BWA Galerii Miejskiej w Tarnowie, w przestrzeniach zabytkowego dworca. Z jednej strony metaforycznie spełnia się niegdysiejszy postulat umiejscowienia kolekcji, z drugiej wymownie podkreślone jest jej dotąd niekończące się wędrowanie.

Jan Trzupek

Wystawa stała Kolekcji

Małopolskiej Fundacji

Muzeum Sztuki Współczesnej

Dworzec PKP, Pl. Dworcowy 4

33-100 Tarnów

Wystawa czynna:

Wtorek-piątek 10:00-17:00

Niedziela 11:00-18:00

Wstęp wolny

Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej
Find us on Facebook