Ósma wystawa

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 28 maja do 26 czerwca 2011

Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej została powołana w 2004 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach Narodowego Programu „Znaki czasu” zainicjowanego przez Ministerstwo Kultury. Wówczas zapoczątkowano w Polsce tworzenie kolekcji sztuki nowoczesnej i współczesnej w 16 ośrodkach. Każdy miał swoją odrębną specyfikę. Kontekst krakowski był szczególny z kilku powodów. Zarząd Województwa utrzymywał wówczas inicjatywę powołania muzeum, czego wyraźna deklaracja była zawarta w samej nazwie fundacji.

Muzeum w Krakowie zostało powołane przez Gminę Kraków i otwarte w tym roku bez oczekiwanej współpracy z województwem. Niezależnie, przez sześć lat, od 2005 roku, Małopolska Kolekcja Sztuki Współczesnej rosła konsekwentnie według założeń przyjętych u początków jej tworzenia. Wynikały one po części z przyjętej idei zbudowania reprezentatywnego zbioru sztuki najnowszej, sztuki dwudziestego pierwszego wieku. Było to podejście nieco różne w porównaniu do innych ośrodków, ale w pełni zrozumiałe w Krakowie gdzie istnieje i nadal jest rozwijana bogata kolekcja sztuki nowoczesnej w Muzeum Narodowym, istniała szeroka w kontekstach międzynarodowych kolekcja zwana wówczas niepołomicką (Muzeum Sztuki Nowoczesnej MOMA w Niepołomicach),włączona dziś do MOCAK (Museum of Contemporary Art in Kraków), dokumentując własną działalność kolekcję sztuki najnowszej gromadziła Galeria Bunkier Sztuki,. Również sztukę nowoczesną kolekcjonowało Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Podobne zbiory miały powstać w muzeum ASP i w krakowskim Oddziale ZPAP.

Nie chodziło o to, żeby potencjalnie scalić wszystkie te inicjatywy w jedną kolekcję, ale żeby wszystkie z nich zachowując swoje specyficzne cechy wzajemnie się uzupełniały i dopełniały obraz sztuki nowej i najnowszej w aspektach poznawczych, edukacyjnych i badawczych. (Taką była też, w innej skali, idea stworzenia Narodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej w oparciu o powstające w ramach programu „Znaki czasu” kolekcje regionalne. Było to świadome nawiązanie do sprawdzonego w wieloletniej praktyce modelu francuskiego Fond Régionales d'Art Conteporaine – FRAC).

Profil kolekcji tworzonej przez Fundację uwidaczniał się od początku w konsekwencji dokumentowania tych zjawisk, które wcześniej nie były wyczerpująco odnotowane w krakowskich zbiorach publicznych, albo nawet świadomie zostały pominięte. Jednym z pierwszych zakupów był zespół rysunkowy Marka Chlandy, którego prace od lat obecne były w znaczących kolekcjach muzealnych zagranicznych i polskich, tyle że nie krakowskich (chlubny wyjątek stanowiły kolekcje prywatne). Również zdumiewającym może się wydawać fakt, że zakup obrazu Wilhelma Sasnala, według jego własnej opinii, był pierwszym zakupem do zbiorów publicznych w Polsce. Wśród pierwszych decyzji ważących o kierunku kolekcji były zakupy dzieł Grzegorza Sztwiertni, kolejnego artysty „nieobecnego muzealnie”. Istotne było zauważenie dialogu prowadzonego przez tych artystów z historią i z historią samej sztuki. Nurt krytyczny u początków kolekcji reprezentowała Anna Janczyszyn.

Istotną regułą w tworzeniu kolekcji było wówczas zrównoważone dopełnianie jej dziełami (pochodzącymi w zasadzie z ostatniej dekady, nie wcześniej niż około połowy l. 90.), artystów z innych ośrodków w Polsce i z zagranicy, z krajów Europy określanej jako Środkowowschodnia. Ten szczególny i wyraźny rys geograficzno-historyczny ujawnia się w kolekcji przez dzieła odnoszące się do doświadczenia i pamięci posttotalitarnej (np. obiektach rzeźbiarskich Moniki Sosnowskiej ale i w innym sensie Mirosława Bałki, w obrazach ukraińskiego malarza Sergija Czajki i węgierskiej grupy Little Warsaw, by wymienić tylko kilka wybranych przykładów), pamięci estetyki postkomunistycznej (Krzysztof Zieliński, Aneta Grzeszykowska i Jan Smaga) czy szerzej historii nowoczesności (Grzegorz Sztwiertnia, ale również, choć zupełnie inaczej, Monika Szwed czy David Majikovic z Chorwacji). To tylko niektóre warte wskazania aspekty wciąż otwartej kolekcji, urosłej już do znaczących rozmiarów (ponad 400 dzieł blisko 50 autorów).

Wystawa w Muzeum w Stalowej Woli, tak ostatnie wystawy kolekcji, z konieczności jest już tylko wyborem. Możliwość jej zorganizowania w mieście tak ważnym dla tradycji kształtowania się polskiej nowoczesności, do której to tradycji można znaleźć wiele odniesień w dziełach zgromadzonych w kolekcji, jest dla nas powodem do dodatkowej satysfakcji.

Na koniec tych uwag pomieszczamy listę artystów w takim porządku jak ich pierwsze dzieła pojawiały się w kolekcji. Wyróżniono nazwiska autorów pokazanych na 8 Wystawie Małopolskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej w Muzeum w Stalowej Woli.

Leon Tarasewicz
Robert Maciejuk
Marek Chlanda
Piotr Lutyński
Marta Deskur
Stanisław Koba
Łukasz Skąpski
Sergij Czajka (Ukraina)
Maria Pyrlik
Grzegorz Sztwiertnia
Anna Janszyszyn
Rafał Bujnowski
Marek Szczęsny
Paweł Książek
Marzena Nowak
Mirosław Bałka
Zofia Wollny i Roman Dziadkiewicz
Supergrupa Azorro
Zbigniew Sałaj
Jarosław Modzelewski
Krzysztof Zieliński
Oskar Dawicki
Zbigniew Libera
Wilhelm Sasnal
Robert Kuśmirowski
Monika Sosnowska
Jakub Julian Ziółkowski
Aneta Grzeszykowska & Jan Smaga
Paweł Althamer
Marcin Maciejowski
Teresa Bujnowska
Miho Iwata
Jadwiga Sawicka
Krištof Kintera (Czechy)
Hubert Czerepok
Royden Rabinowitch (Gandawa)
Roman Siwulak
Little Warsaw (Węgry)
Pavlina Fichta Čierna (Słowacja)
Katarzyna Józefowicz
Miks Mitrevics (Łotwa)
Evelina Deičmane (Łotwa)
David Maljkovic (Chorwacja)
Denisa Lehocka (Słowacja)
Marta Ignerska
Monika Szwed
Piotr Bujak
Piotr Jaros

(tekst zamieszczony w informatorze wystawy)

miejsce wystawy:

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
tel. 15 844 85 56 fax 15 844 85 57
http://www.muzeum.stalowawola.pl/

wystawa czynna od 28 maja do 26 czerwca 2011

wtorek
8.00 –18.00
środa – piątek
8.00 –15.00
sobota, niedziela 16.00 –19.00

Kameralnie i rysunkowo.

Na 8 wystawie pokazano w ogrodzie muzeum rzeźbę Moniki Sosnowskiej „Ruiny” (po raz pierwszy w Polsce w najbardziej odpowiadający zamysłowi artystki plenerowy sposób).

Parterową salę w muzeum wypełniły w większości kameralne utwory: Jadwigi Sawickiej, Jarosława Modzelewskiego, Pawła Książka, Wilhelma Sasnala, Marcina Maciejowskiego, Rafała Bujnowskiego, Piotra Lutyńskiego, Roberta Maciejuka, Oskara Dawickiego (malarstwo); Marka Szczęsnego, Roydena Rabinowitcha, Marka Chlandy (rysunki); Teresy Bujnowskiej, Romana Siwulaka (obiekty malarskie); Anety Grzeszykowskiej i Jana Smagi, Krzysztofa Zielińskiego, Łukasza Skąpskiego (fotografie); Pawła Althamera i Krištofa Kintery (obiekty rzeźbiarskie). Centrum tej części wystawy stanowi kolejne rozwinięcie imponujących „Gier” Katarzyny Józefowicz.

Górna sala pomieściła pokaz, dotąd najszerszy, prac rysunkowych i „wokół rysunku”: zespoły prac Denisy Lehockiej, Marty Ignerskiej, Zbigniewa Libery, Davida Majkovica, Moniki Szwed, Grzegorza Sztwiertni („PAINtigs/ObRAZY”), Jakuba Juliana Ziółkowskiego. Prace na papierze dopełnione są obiektami z papieru Zbigniewa Sałaja.

W pasażu pomiędzy obu salami eksponowano miniaturę rzeźby Moniki Sosnowskiej oraz projekcje wybranych fragmentów prac wideo z kolekcji fundacji: Huberta Czerepoka, Supergrupy Azorro, Miho Iwaty, Sergija Czajki, Anny Janczyszyn, Zofii Wollny i Romana Dziadkiewicza, Grzegorza Sztwiertni oraz Pavlíny Fichty Čiernej.

(Jan Trzupek, kurator wystawy)

Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej dziękuje:

Pani Dyrektor Lucynie Mizerze wraz całym zespołem Muzeum w Stalowej Woli,
Pani Elżbiecie Skromak, koordynatorce i kuratorce wystawy ze strony Muzeum 
oraz
Prof. Władysławowi Plucie,
Małgorzacie Punzet i Piotrowi Hrehorowiczowi (Interline, Kraków),
Dyrektor Natalii Zarzyckiej i Marcinowi Ciężadlikowi (Cricoteka, Kraków),
Andrzejowi Starmachowi z zespołem (Galeria Starmach, Kraków),
Markowi Pietrasowi (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)
Jakubowi Woynarowskiemu

Wystawa stała Kolekcji

Małopolskiej Fundacji

Muzeum Sztuki Współczesnej

Dworzec PKP, Pl. Dworcowy 4

33-100 Tarnów

Wystawa czynna:

Wtorek-piątek 10:00-17:00

Niedziela 11:00-18:00

Wstęp wolny

Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej
Find us on Facebook