Siódma wystawa

Najnowsza wystawa kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej prezentowana w Galerii BWA Sokół w Nowym Sączu nie jest prostym powtórzeniem żadnej z poprzednich wystaw, gdyż każda z nich miała osobny charakter.

Początki wystawiania, 5 lat temu nie były trudne, bowiem sama kolekcja była jeszcze nieliczna i można było ją pokazać na pierwszej wystawie w Krakowie (2005) niemal w całości. Kolejne były, już z konieczności, wyborem. Druga, olkuska prezentacja (2006) wypełniła całą galerię, nie pomieszczając nawet połowy zgromadzonych wówczas w kolekcji dzieł. Następna, 3 wystawa (2006) odbyła się w Krakowie przy ul. Rajskiej, w miejscu gdzie niebawem zostanie otwarty Ogród Sztuki. Wówczas pokazano wybór prac wymagających dużej przestrzeni. Znamienne że kolekcja wędrowała przez miejsca, które podobnie jak ona sama dopiero były tworzone dla sztuki. 5 wystawę (2008) prezentowano w surowych warunkach dawnej elektrowni, gdzie dziś budowane jest Muzeum Kantora. Był to wybór kameralnych dzieł dopełnionych wirtualną prezentacją całej kolekcji. Po drodze była jeszcze 4 wystawa (2007) w galerii MBWA w Nowym Sączu ograniczona do tematycznego pokazu fotografii i wideo.

Ostatnia, 6 wystawa, która niedawno odbyła się w Katowicach (2010/11) była ekspozycją tak szeroką, że miarodajnie można było na niej zaprezentować niemal wszystkie istotne zjawiska i wątki tworzonego zbioru, tak w odniesieniu do problemów artystycznych, jak i jego szczególnej geografii.

Jest bowiem małopolska kolekcja sztuki współczesnej wpisana w konteksty sztuki polskiej i Europy Środkowowschodniej. Fundacja, od samego początku tworzenia zbiorów nie zaprzestaje uzyskiwania dzieł artystów z „bliskiej zagranicy”, a to m.in. z Ukrainy i Łotwy, Czech i Słowacji, Chorwacji i Węgier. To przesądza o rozpoznawalnym, wyraźnym profilu kolekcji.

Jest to sztuka najnowsza, wszystkie zgromadzone dzieła powstały w okresie ostatnich parunastu lat. Z założeń jest to kolekcja sztuki XXI wieku. Obecnie liczy 137 dzieł (albo zespołów dzieł), 48 autorów (albo zespołów autorskich), co stanowi łącznie 405 obiektów wystawowych. Znaczące, że w tej liczbie aż 50 dzieł fundacja otrzymała w darach, co wymownie świadczy o uznaniu dla obranego kierunku
rozwijania kolekcji.

Poszczególne dzieła wędrują po wystawach w kraju i zagranicą, kolekcja również wędruje i jak na razie więcej pokazywana jest poza Krakowem, gdzie nie ma stałej siedziby w której mogłaby być wystawiana.

Jak dotąd jej jedynym ale rozpoznawalnym „domem” jest wyrafinowana i niebywale konsekwentna oprawa graficzna wszystkich wystaw, wydawnictw i wydarzeń autorstwa Władysława Pluty (tym samym naocznie spełnia się wypowiedziany kiedyś postulat tworzenia równoległej kolekcji dizajnu).

Wystawa kolekcji fundacji gości już po raz drugi w Nowym Sączu, co odnotowujemy ze szczególną satysfakcją (dodatkowy powód do wdzięczności to fakt że sądeckie MBWA, będące poprzednikiem Galerii Sokół, było partnerem i współorganizatorem trzech spośród wcześniejszych wystaw).

7 wystawa prezentowana jest w nowych przestrzeniach Galerii, jako jedna z pierwszych w nowym miejscu sztuki. I tym razem jest to wybór, ale na tyle obszerny i proporcjonalny, że sugestywnie obrazuje charakter i kierunki kolekcji, jej otwartość na szeroko i najlepiej rozumiany dialog sztuki krajów bliskiego sąsiedztwa, bliskiej historii i tradycji. Nowy Sącz z racji swojego położenia jak i niegdysiejszej wielokulturowości jest dla uwidocznienia tych idei miejscem, można powiedzieć, najbardziej odpowiednim.

 

Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół w Nowym Sączu ul. Długosza 3
wystawa czynna od 18 lutego do 27 marca 2011 r.

Patronat honorowy Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Organizatorzy

Galeria BWA Sokół Małopolska

Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej

Wystawa stała Kolekcji

Małopolskiej Fundacji

Muzeum Sztuki Współczesnej

Dworzec PKP, Pl. Dworcowy 4

33-100 Tarnów

Wystawa czynna:

Wtorek-piątek 10:00-17:00

Niedziela 11:00-18:00

Wstęp wolny

Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej
Find us on Facebook