Z końcem lata 2012 roku, na dworcu kolejowym w Tarnowie miała miejsce IX wystawa kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej, zorganizowana przez tarnowskie Biuro Wystaw Artystycznych. Była to kolejna wystawa i można byłoby odnotować ją w kronice fundacji tak jak poprzednie wędrujące pokazy kolekcji, prezentowanej w różnych miastach, w różnych galeriach i muzeach (w Krakowie, Olkuszu, Nowym Sączu, Katowicach i w Stalowej Woli, nie licząc nieustannej obecności wybranych dzieł na ważnych wystawach w kraju i za granicą).

Stało się inaczej. Powstał wówczas pomysł stałego umiejscowienia kolekcji w Tarnowie.

Od pomysłu do faktu, nieraz prowadzi droga długa i kręta. I pod tym względem – stało się inaczej.

Zainteresowanie galerii i fundacji w tej sprawie podzieliło, mówiąc skrótem, i miasto i województwo.

Kiedy wiosną tego roku uroczyście otwierano nową siedzibę Galerii Miejskiej BWA w Pałacyku Strzeleckim, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego pan Roman Ciepiela, wobec znakomitej, liczne przybyłej publiczności oraz obecnych mediów, zakomunikował: „ W Tarnowie znajdzie siedzibę małopolska kolekcja sztuki współczesnej”. Słowa dotrzymał i tak też się stało. W rezultacie pracy wielu przyjaźnie zaangażowanych osób z Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego otwieramy dziś stałą wystawę kolekcji w Tarnowie.

Kolekcję zaczęła tworzyć w 2005 roku Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej, powstała rok wcześniej z inicjatywy Janusza Sepioła, ówczesnego Marszałka Województwa Małopolskiego. Była to odpowiedź na Narodowy Programu „Znaki czasu”, który został wtedy powołany przez Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego. Zakładanym celem tego programu było odrabianie wieloletnich zaniedbań w gromadzeniu sztuki nowoczesnej i współczesnej przez budowanie nowych kolekcji regionalnych.

Profil małopolskiej kolekcji, od samego początku ukierunkowany był na sztukę najnowszą, polską w kontekstach sztuki krajów Europy Środkowowschodniej. Obecnie kolekcja liczy około 450 obiektów wystawowych, blisko 60 autorów polskich i zagranicznych (z Ukrainy, Węgier, Słowacji, Czech, Chorwacji, Łotwy i Białorusi)... i nadal rośnie, m. in. przez wspaniałomyślne dary Artystów i nie jest już możliwe pokazanie jej w całości. Stąd zamysł stałej, jeśli chodzi o miejsce, ale zmieniającej się w kolejnych odsłonach ekspozycji. Zasobność kolekcji pozwala na równoległe kontynuowanie kolejnych wędrujących, „numerowanych” wystaw.

Od początku w Radzie Fundacji pracowali Janusz Sepioł – założyciel fundacji, Profesorowie Jan Pamuła i Tomasz Gryglewicz – przewodniczący oraz obecnie: Krzysztof Markiel i Leszek Zegzda. Kapituła Ekspercka, która stworzyła mocne podstawy kolekcji i jej rozpoznawalny kształt, pracowała o początku pod kierownictwem prof. Marii Hussakowskiej- Szyszko w składzie oddanych sprawie ekspertów z prawdziwego zdarzenia: Agnieszka Sabor, Janusz Krupiński, Stanisław Stach i Andrzej Szczerski. Od paru już lat Zarząd Fundacji, wcześniej jednoosobowy, zasiliła z nieocenioną energią Agnieszka Szpala. To udziałem ich wszystkich jest dzisiejszy stan posiadania fundacji – kolekcja, która trafia do Tarnowa. Nie byłaby ona tak bogata bez hojnego wparcia Artystów, o czym już wspomniałem. Wszystkim należą się wielkie wyrazy wdzięczności.
Osobne słowa podziękowania kieruję do Pani Ewy Łączyńskiej-Widz, Dyrektora Galerii Miejskiej BWA w Tarnowie. To właśnie Ona była autorką pomysłu i cichym reżyserem całego przedsięwzięcia, w którym doprowadziła do powstania siedziby kolekcji. Dzięki temu nikt będzie już mógł nazywać kolekcji bezdomną.

Jan Trzupek
Prezes Zarządu Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej

Wystawa stała Kolekcji Małopolskiej

Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej

Dworzec PKP, Pl. Dworcowy 4

33-100 Tarnów

Wystawa czynna:

Wtorek-piątek 9:00-17:00

Niedziela 9:00-17:00

Wstęp wolny