Rada, Zarząd, Kapituła Fundacji

Rada Fundacji:

Tomasz Gryglewicz - przewodniczący

Krzysztof Markiel

Leszek Zegzda

Jan Pamuła

Janusz Sepioł

Zarząd:

Jan Trzupek - prezes

Kapituła Ekspercka:

Maria Hussakowska-Szyszko - przewodniczący

Agnieszka Sabor

Janusz Krupiński

Stanisław Stach

Andrzej Szczerski

Małopolska Fundacja

Muzeum Sztuki Współczesnej

Statut

Rada, Zarząd, Kapituła Fundacji

Regulamin działania kapituły

 

Małopolska Fundacja

Muzeum Sztuki Współczesnej

adres do korespondencji

Jan Trzupek - prezes

ul. J. Dietla 83/19

31-050 Kraków

e-mail: jantrzupek@tlen.pl

www.fundacjamuzeum.pl

REGON 356895314

NIP 676-22-81-727

Wystawa stała Kolekcji

Małopolskiej Fundacji

Muzeum Sztuki Współczesnej

Dworzec PKP, Pl. Dworcowy 4

33-100 Tarnów

Wystawa czynna:

Wtorek-piątek 10:00-17:00

Niedziela 11:00-18:00

Wstęp wolny

Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej
Find us on Facebook