Prevoz / Transport

Prevoz / Transport

2002

film wideo, 12' 15''

egz. 1/3

Pavlína Fichta Čierna

Ur. w 1967 r. w Žilinie, Słowacja. Autorka filmów fotografii i instalacji o konceptualnym charakterze. Absolwentka bratysławskiej Akademii Sztuk Pięknych i Designu (VŠVU). Mieszka i pracuje w Žilinie.

W swoich filmach, fotografiach i efemerycznych obiektach w których używa kruchych i nietrwałych materiałów, zajmuje się „odwrotną stroną życia”, losem ludzi którzy w rzeczywistości nowych, posttotalitarnych czasów znaleźli się na obrzeżach sytego społeczeństwa. Autorka często ujmuje się za społecznie wykluczonymi jak starzy, biedni, chorzy albo stygmatyzowani przynależnością do mniejszości Romowie. Walor dokumentarny tych prac jest nie do przecenienia, jednak artystka nie epatuje emocją jak w interwencyjnym reportażu prasowym czy telewizyjnym. W filmie Transport (2002) żmudnie dokumentuje długą drogę pokonywaną codziennie przez niepełnosprawnego pacjenta publicznego szpitala. Empatia z jaką traktuje swoich bohaterów nadaje tym obrazom szczególny, humanitarny wyraz, zdecydowanie przeciwny publicystyce.
Rodzina prac Collection (2005-09) to przetworzone okruchy, kawałki zatrzymane w przeszklonych gablotkach niczym owady albo inne przyrodnicze preparaty. Materie zestawiane są na zasadzie przeciwieństwa skojarzeń. Są w nich opozycje a jednocześnie metafory dopełnień: mocne/kruche, twarde/miękkie, trwałe/zanikające.
W filmie Repositioning (2010) autorka rejestruje prosty zabieg Przesadzania roślin, który staje się obrazem ciągłości trwania. Wyraża potrzebę Zakorzenienia, odnalezienia miejsca i poczucia pewności w jednostkowej egzystencji. Bohaterką filmu jest osoba chora, ponownie wrastająca w normalność życia.

Mira Sikorová-Putišová tak pisała o metodzie twórczej Pavlíny Fichty Čiernej:

„… tło dzieła wraz z umiejętnością komunikowania i empatycznym podejściem są jednakowo ważne jak zawartość i wynikająca z niej forma. Proces przedstawia model twórczości, w którym, z jednej strony, autorka zajmuje pozycję określonego korektora zaniedbanych czy zapomnianych sfer społecznych, a z drugiej przebiega granica pomiędzy praktyką sztuki a prywatną egzystencją która przez obecny altruizm powoli się zaciera”.

(J.T.)

http://fichta.net/

Wystawa stała Kolekcji Małopolskiej

Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej

Dworzec PKP, Pl. Dworcowy 4

33-100 Tarnów

Wystawa czynna:

Wtorek-piątek 9:00-17:00

Niedziela 9:00-17:00

Wstęp wolny