„Pomiędzy obrazem a...” czyli ramy Romana

Roman Siwulak od początku swojej pracy artystycznej, tzn. od czasu kiedy robi, bo raczej robi niż maluje swoje obrazy, stawia pytania o tożsamość obrazu, malarstwa i wreszcie sztuki.