Difficult Freedom (Trudna wolność)

2014.
obiekt, żelazo, lustra, farba, zapalniczka i dwie grzechotki,

100cm x 200 cm x 16cm

Dar Artysty