Side / Oldal

Side / Oldal

„Side / Oldal” (2001) - dzieło Little Warsaw, ma wyjątkowe znaczenie w kolekcji MFMSW z kilku powodów, o których opowiemy tu pokrótce.
Praca jest ważna przez kontekst historyczno – geograficzny. Przynależy do dużej rodziny dzieł jakimi jest małopolska kolekcja sztuki współczesnej. Od samego początku kolekcja nie ograniczała się do sztuki jedynie polskich autorów, a otwierała się ma sztukę krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Granicą czasową (historyczną), poza którą kolekcja nie sięga jest rok 1989. Oczywiście,że nie każde dzieło mówi wprost o czasie i kontekście historycznym w którym powstało, (w dosłownym rozumieniu pojęcia „Znaki czasu” , w pojmowaniu otwartym każde jest znakiem, świadectwem swojego czasu.

Praca tandemu autorskiego Little Warsaw - Andrása Gálika i Bálinta Havasa wprost odnosi się do określonego czasu. Interesujący jest punkt wyjścia, inspirujący do powstania pracy „Side / Oldal” (2001),która składa się z dwu części: namalowanego olejną farbą, na dużym płótnie, motywu pistoletu i gipsowego odlewu ,w którym uwidoczniona jest data – podwójnie odrealniona: jest to odlew negatywowy i w dodatku odwrócony jak w zwierciadle.
Data „2001. IX . 20.” to data pierwszego pokazu pracy w budapesztańskiej Galerii Haj
ós Street, ale nie bez znaczenia jest data widniejąca na pierwowzorze – fotografii muralu jaki powstał na Uniwersytecie w Bukareszcie, podczas Rewolucji Rumuńskiej. Data „21.XII. 1989” to data obalenia dyktatora Nicolae Ceaușescu. Można ją przyjąć za symboliczny koniec komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Kolekcja Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej obejmuje okres historyczny, nowych posttotalitarnych czasów. Praca „Side / Oldal”- dzieło Little Warsaw wymownie wskazuje na graniczną datę, symbolicznie staję się, wcale nie umownym, znakiem granicznym zbioru.

J.T. , 29.07.2014, w Koszycach

Little Warsaw / Kis Varsó

Little WarsawAndrás Gálik (1970) i Bálint Havas (1971) - artyści tworzący grupę Little Warsaw rozpoczęli współpracę w 1994 roku. Po powrocie ze stypendium w Warszawie, w 1996 roku, przyjęli nazwę Kis Varsó (Little Warsaw). Mieszkają i pracują w Budapeszcie.

Artyści zainspirowani pobytem w stolicy Polski, w swojej realizacji wykorzystali wizerunek Pałacu Kultury (centrum utopijnej idei) oraz jego status w kontekście urbanistyki miasta. Podczas wystawy po raz pierwszy pojawiła się nazwa grupy Little Warsaw, która była bezpośrednio zainspirowana pierwotnym, niezrealizowanym projektem - budową militarnego modelu Warszawy, z wyraźnym, dominującym centrum - Pałacem Kultury. (Warszawa wówczas wywoływała jeszcze silne skojarzenia polityczno – militarne:zaledwie 5 lat wcześniej postanowieniami przyjętymi w Pradze i właśnie w Budapeszcie rozwiązano Układ Warszawski).

„Little Warsaw w swojej twórczości często wykorzystują zarówno obiekty znane raczej, ze względu na swój symboliczny charakter niż na wartość artystyczną, jak i dzieła pochodzące z kanonu historii sztuki. Wspólną cechą wszystkich wybranych prac jest silne zakorzenienie w publicznej świadomości. Artyści realizują swoje projekty przede wszystkim w pomieszczeniach zamkniętych, wprowadzając do nich element z przestrzeni publicznej, zarówno obiekty materialne, silnie związane z danym obszarem geograficznym, jak i mniej uchwytne, powszechnie znane doświadczenia, bliskie całemu społeczeństwu. Swoim działaniem prowokują, niejednokrotnie niepokojąc, do refleksji nad oswojoną rzeczywistością, ujawniają mechanizmy utrwalone w oswojonym postrzeganiu świata, wpisując się tym samym w nurt sztuki postkonceptualnej. Dekonstrukcja kontekstu, uświadamianie, czy raczej wyrwanie z letargu myślowego widzów, to cechy charakterystyczne ich twórczości.”
Więcej: http://culture.pl/pl/wydarzenie/little-warsaw-w-warszawskim-aktywie-artystow

Wystawa stała Kolekcji Małopolskiej

Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej

Dworzec PKP, Pl. Dworcowy 4

33-100 Tarnów

Wystawa czynna:

Wtorek-piątek 9:00-17:00

Niedziela 9:00-17:00

Wstęp wolny