Stan Laurel & Oliver Hardy

Stan Laurel & Oliver Hardy

1998
rysunek, 87,8 x 63 cm
Dar  Artysty

Royden Rabinowitch

RabinowitchUr. w 1943 r. w Toronto, w rodzinie emigrantów z Bukaresztu. Rzeźbiarz, rysownik, w dziedzinie sztuki samouk. Bliźniaczy brat rzeźbiarza Davida Rabinowitcha. Działalność rzeźbiarską rozpoczął w Europie na początku l.60. Obecnie mieszka i pracuje w Gandawie.

Obszarem jego dociekań są filozoficzne rozważania nad uwarunkowaniami rzeźby w przestrzeni względem ciała obserwatora. Punktem wyjścia były opisy przestrzeni w historii nauki i sztuki. Ważniejsze zespoły prac: Pięć odniesień do rzeźby Nos A. Giacomettiego, rzeźby oparte na balansie – Konstrukcje beczkowe (l.60.); analizujące metaforycznie ruch wiolonczelisty – Lekcje Emanuela Feuermanna, kierunki w przestrzeni – Manifold i Powierzchnie przeciwne (l.80.). Realizuje również rzeźby do przestrzeni publicznej, wśród nich memorialne. Interesują go przemiany w świadomości człowieka Zachodu. Za najważniejsze uważa Przełom Kopernikański i Zagładę symbolizowaną przez Oświęcim. Z tych powodów uznaje Kraków, gdzie miał pierwszą w Polsce wystawę (Rzeźba – ciało, 1987), za miejsce szczególne przez bliskość Uniwersytetu i nieodległego Oświęcimia. W ostatnich latach koncentrował swoją refleksję i na zjawiskach takich jak filmy z Laurelem i Hardym i reklama. W praktyce rysownika realizuje oburęczne rysunki somatyczne, zapisujące gest.

Wystawa stała Kolekcji Małopolskiej

Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej

Dworzec PKP, Pl. Dworcowy 4

33-100 Tarnów

Wystawa czynna:

Wtorek-piątek 9:00-17:00

Niedziela 9:00-17:00

Wstęp wolny