Still life

Still life

2004

film wideo 12’

Dofinansowano ze środków Narodowego Programu Kultury Znaki czasu

Zofia Wollny, Roman Dziadkiewicz

Zofia Wollny ur. w 1980 r. w Krakowie, Roman Dziadkiewicz ur. w 1972 r. w Opolu. Absolwenci krakowskiej ASP. Od 2002 r. w ramach Fundacji 36,6 razem realizowali projekty, m.in. utwory wideo.

Film Still life, 2004, podejmuje klasyczny temat malarski, realizowany współ- czesnymi środkami. Martwa natura to typowe zadanie ćwiczeniowe dla studentów malarstwa. Można tę pracę czytać jako serię wyrafi nowanych kompozycji, ale także jako krytykę metod akademickiego nauczania, nie przystających do współczesnej wrażliwości i rzeczywistości artystycznej. Film sytuuje się na pograniczu dwu mediów: malarstwa i wideo. Zachowuje porządek statycznego ujęcia, właściwy tradycyjnemu obrazowi, a jednocześnie ma w sobie czas i dyskretny ruch w kadrze – niekiedy jeden z przedmiotów „odrywa się” od kompozycji i spada w dół. Czasem tym poruszeniom towarzyszy wmontowany dźwięk.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zorka_Wollny 

http://culture.pl/pl/tworca/roman-dziadkiewicz 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Dziadkiewicz 

Wystawa stała Kolekcji Małopolskiej

Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej

Dworzec PKP, Pl. Dworcowy 4

33-100 Tarnów

Wystawa czynna:

Wtorek-piątek 9:00-17:00

Niedziela 9:00-17:00

Wstęp wolny